DESIGN INFORMATICS

Faculty of Architecture and the Build Environment

List my grades

Infobase

Student work

Organization

Rules and

regulations

Cesuur BSc

Herkansen

FAQ

Press the button to get  access to Infobase with your handed in work and grades

Press the button to get  access to student works

TOI courses organization

 

 

Contact / Cijfer en herkansers spreekuur

 

All questions regarding grades, course organization and re-sits should be directed to the coordinators during our office hours.

 

 

E-mail

 

General questions can be answered by email, but please use the office hours for detailed, personal questions or questions that demand an elaborate answer, as mentioned above.

 

When contacting any of the course coordinators through email, always use our general email address :  toi-bk@tudelft.nl

which is read by all course coordinators.

Please do not use their personal email addresses.

 

Refer to our mail policy for further information.

 

Coordinators - responsible for contribution

Bachelor

 

    BK2OV2 Informatica - Mark van Erk

    BK2ON2 - support - Paul de Ruiter

    BK3OV3 - Milou Teeling

    BK3ON3- support - Paul de Ruiter

    BK4ON4 -support - Paul de Ruiter

 

Master

 

    AR0051 - Henry Kiksen

    AR0771 - Paul de Ruiter

    AR1AE015 - Paul de Ruiter

    AR0135 - Paul de Ruiter

    AR0026 - Michela Turrin

 

 

Slagingseisen (Cesuur) Bachelor vakken

 

De slagingseisen voor de Bachelor vakken van TOI staan beschreven in het document Cesuur Bsc.

 

Mailpolicy

 

Om de verwerking van het groot aantal mailtjes dat we ontvangen in goede banen te leiden, zijn er enkele regels en richtlijnen voor het contact per e-mail.

 

Deze richtlijnen zijn te vinden op de  mailpolicy pagina.

 

Aanwezigheidplicht en absentie-meldingen

 

Voor al onze bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht, tenzij anders vermeld. Aanwezigheidplicht wordt ook vermeld in de vakinformatie op deze website en behandeld tijdens de introductie-colleges van betreffende vakken.

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je door bijzondere omstandigheden niet aanwezig kunt zijn (denk aan ziekte, familieomstandigheden, etc). Zorg in alle gevallen dat je dat vooraf meldt! Ook als je ziek bent kun je in de meeste gevallen best een mailtje (laten!) sturen voordat de bijeenkomst plaatsvindt. Absentie-meldingen achteraf worden in beginsel niet gehonoreerd.

 

Zorg dat je altijd een goede reden of motivatie geeft bij een verzoek voor het verlenen van geoorloofde absentie. In alle gevallen is het het handigste als je direct een voorstel voor het inhalen of compenseren doet. Vermeldt dat duidelijk in je mailtje.

 

Neem contact met ons op via e-mail. Neem daarbij onze e-mail richtlijnen in acht en vermeld duidelijk, doch bondig waarom je niet aanwezig kunt zijn.

 

Het is denkbaar dat je bij bijzondere persoonlijke omstandigheden of chronische problemen, je niet telkens een heel verhaal uit de doeken wilt doen. Dat begrijpen we. In dat geval is de beste oplossing om eenmalig je verhaal te doen bij een van de studieadvieurs en via hen geoorloofde absentie aan te vragen.

 

Cijfers en beoordelingen

 

Als je niet precies weet wat je wel/niet gehaald hebt en je daar via het cijferoverzicht in Blackboard niet achter kunt komen, kun je je cijfers bij ons opvragen. Gebruik hiervoor de link 'Bekijk je cijfers' links bovenaan. Je vindt daar de cijfers, beoordelingen en beoordelingscriteria van alle informatica vakken die je bij ons gedaan hebt.

 

Ingeleverd werk wordt alleen beoordeeld indien voldoende van de gevraagde producten zijn ingeleverd. Als dat niet het geval is, wordt het aangemerkt als "incompleet" en wordt er geen cijfer gegeven. Werk kan ook als incompleet beoordeeld worden als niet voldaan is aan de aanwezigheidsplicht of tussentijdse deadlines niet zijn gehaald.

 

De beoordelingen zijn via 'List my grades' direct zichtbaar, zodra het werk door ons is nagekeken. Ze zijn echter pas definitief als ze in je cijferoverzicht op Blackboard staan. Het grootste deel van de cijfers wordt door ons digitaal doorgegeven aan de cijferadministratie (OSIRIS). Dit gebeurt zodra al het nakijkwerk afgerond is; het kan dus even duren voordat je je cijfer op Blackboard ziet verschijnen.

 

Als je vragen hebt over een beoordeling, dan is het mogelijk om je werk te bespreken. Kom daarvoor langs op kantoor.

 

Inleveren producten

 

Alle producten die studenten maken voor de workshops van TOI worden uitsluitend via Infobase ingeleverd. Om dit in goede banen te leiden is er voorzien in een aantal regels en richtlijnen.

 

Inleveren

 

TOI garandeert dat het inleveren via infoBase tijdig mogelijk is. 's avonds en in het weekend zijn er geen garanties voor het inleveren.

 

Indien het wegens een technisch of logistiek probleem aan onze zijde niet mogelijk is om in te leveren, zal er gezorgd worden voor een alternatief. Indien er problemen zijn met inleveren vanaf de faculteit, moet vóór het verstrijken van de deadline contact opgenomen worden met een van de medewerkers van TOI.

 

Voor meer informatie over het inleveren in infoBase, zie: Inleveren van opdrachten via infoBase.

 

Inleveren vanaf thuis

 

Inleveren in InfoBase vanaf een PC buiten het netwerk van de TU Delft is mogelijk. Echter: Om grotere bestanden binnen de tijdslimiet van 10 minuten te uploaden is een aanzienlijke bandbreedte nodig. Niet elke aansluiting biedt voldoende bandbreedte. Problemen met een eigen PC of aansluiting anders dan het campus netwerk van de TU Delft, zijn geen excuus als een deadline niet gehaald wordt.

 

Deadline

 

Voor opdrachten kunnen verschillende deadlines gelden: een zachte deadline, aangeduid met 'timely' in InfoBase en de harde deadline.

Als er alleen een harde deadline is, is inleveren na het verstrijken van de deadline niet meer mogelijk; er zijn geen herkansingen.

Als er zachte en een harde deadline is, kan het overschrijden van de zachte deadline gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het al dan niet in aanmerking komen voor bonuspunten of bespreking van het ingeleverde werk. Aangezien dit per vak en per opdracht sterk kan verschillen, worden er hier geen algemene uitspraken over gedaan.

 

Inleveren via E-mail

 

Werk kan niet via de e-mail ingeleverd worden. Zie het deel mailpolicy op deze pagina voor details.

 

 

Cesuur Bachelorvakken

 

Aan de gegevens op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. De gegevens bij de onderwijsadministratie en in de studiegids zijn leidend.

 

 

Herkansen

 

BK2OV2

 

Het eindcijfer van BK2070 bestaat uit 3 delen:

 

    Vormstudie

    Tekenstudie

    Modelstudie / Informatica

 

TOI gaat alleen over het deelcijfer voor modelstudie.

 

Deelcijfers zijn 1 jaar geldig (tot en met de eerstvolgende keer dat het vak aangeboden wordt). Daarna vervallen deelcijfers en moet het gehele vak opnieuw gedaan worden.

 

Als het deelcijfer lager is dan een 5.0, is het onderdeel niet behaald. Een 5.0 of hoger kan gecompenseerd worden met de andere deelcijfers.

 

Als het eindcijfer voor geheel OV2 een 5.8 is of hoger, is het vak behaald.

 

Bij reparatie van een onderdeel wordt het gehele vak beoordeeld met "gehaald" (6.0) of "niet gehaald".

 

BK3OV3

 

Het eindcijfer van BK3OV3 wordt vastgesteld door de beoordeling van alle gevraagde producten.

 

Als er een 5.8 gescoord is of hoger, is het vak gehaald.

 

Bij reparatie wordt het vak beoordeeld met "gehaald" (6.0) of "niet gehaald".

Herkansen

 

Voor meer informatie over herkansen, zie deze pagina.

 

Herkansen

 

 

De informatie op deze pagina geldt voor onze vakken in de Bachelor fase.

 

Algemeen

 

Als je een vak of onderdeel van een vak verzorgd door TOI niet hebt gehaald, kun je het vak herkansen in de herkansingsperiodes na het betreffende semester. Als je een voldoende hebt gehaald, kom je niet in aanmerking voor herkansing.

 

Modelstudie BK2OV2

 

Modelstudie, verzorgd door TOI, is een onderdeel van BK2OV2. Herkansing is alleen mogelijk indien er tenminste een 4.0 is gescoord.

 

BK3OV3

 

Als je een onvoldoende hebt gehaald, moet je het vak herkansen. De mogelijkheid tot herkansing wordt alleen aangeboden als op grond van het ingeleverde werk redelijkerwijs verwacht mag worden dat een herkansing binnen de gestelde herkansingstermijn van twee weken afgerond kan worden.

 

Beoordeling

 

De beoordeling van een herkansing is of een "voldaan" (V), of een "onvoldoende" (ONV). Je krijgt geen regulier cijfer. Zie artikel 18 van "Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, Bacheloropleiding Bouwkunde, studiejaar 2013-2014".

 

Houdbaarheid

 

Resultaten van behaalde deelcijfers van een vak zijn 1 jaar geldig (tot en met de eerstvolgende keer dat het vak gegeven wordt). Daarna vervallen deze resultaten en moet het vak in z'n geheel overgedaan worden.

 

Herkansingsmomenten in het jaar

 

Er zijn twee herkansingsmomenten in het jaar: in januari en in augustus. De precieze weken zijn aangegeven in de Jaarkalender Onderwijs. Je kunt alleen herkansen in de periode direct na het betreffende vak en dus niet in beide periodes.

 

Herkansingen zijn zelfstandig. Je maakt in de herkansingsperiode de gevraagde producten en levert die aan het einde van de herkansingsweek in.

 

Informatie per vak

 

    Herkansen BK2OV2/MS (Modelstudie)

    Herkansen BK3OV3

 

Oud Curriculum

 

Studenten die de vakken BK2070, BK3070 of BK4070 uit het vorige curriculum niet gehaald hebben: deze vakken kunnen niet meer herkanst worden. Je zult vervangende vakken uit het huidige curriculum moeten doen. Eerder behaalde deelcijfers of gemaakte deelopdrachten komen te vervallen en er worden geen vrijstellingen verleend.

 

Equivalenties (bk1800b, bk2800b, bk4100_ict, bk5100_ict)

 

De vakken bk1800b, bk2800b, bk4100_ict en bk5100_ict (curriculum t/m 2009) bestaan niet meer en kunnen al zodanig niet meer worden herkanst. De faculteit heeft een overgangsregeling geformuleerd voor studenten die voor deze vakcodes nog punten missen in het "equivalenties" beleid. Eerder behaalde deelcijfers zijn daarbij vervallen.

 

Voor bk5100_ict is er geen vastgesteld equivalent vak. Als het goed is zijn de deelpunten van 5100 (ontwerpen) inmiddels bij de betrokken studenten in OSIRIS toegekend. De deelpunten van 5100_ict kunnen via andere vakken worden opgevuld.

 

Let op: Je krijgt de cijfers onder de equivalente vakcode in je OSIRIS overzicht. Om ze te laten tellen onder de oude vakcode, moet je zelf een equivalenties formulier invullen bij de studentenadministratie (OSA).

 

Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Onderwijs

 

Waar kan ik terecht met vragen over cijfers en herkansingen?

 

Neem even per mail contact met ons op om een afspraak te maken.

Tijdens drukkere periodes kan het zijn dat we hiervoor een speciaal spreekuur inroosteren.

 

 

 

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over software en ICT voorzieningen op de faculteit?

 

Speciaal voor studenten biedt de faculteit Bouwkunde een 'helpdesk' voor ICT gerelateerde vragen: Student IT Desk @Hok.

 

 

 

Ik heb het vak niet gehaald, wat nu?

 

Kijk voor informatie hierover op onze pagina over herkansingen.

 

 

 

Ik heb me niet ingeschreven, maar wil de workshop of begeleiding graag nog volgen, kan dat?

 

Als je je niet hebt ingetekend voor onze vakken, kun je helaas niet deelnemen. Mochten er omstandigheden zijn waardoor je je niet tijdig hebt kunnen inschrijven, neem dan contact op met de onderwijsadministratie om te kijken of je alsnog ingeschreven kan worden..

 

 

 

Het inleveren lukt niet

 

Als je vanaf thuis inlevert: treedt het probleem dan ook op op de computers van Bouwkunde?

Het kan zijn dat je problemen hebt met inleveren doordat je verbinding niet snel genoeg is, je bestand te groot is of er iets mis is met de instellingen van je eigen PC. Controleer dus eerst of op de faculteit dezelfde problemen optreden.

Meer informatie vind je hier.

 

 

 

Ik ben net te laat met inleveren, is dat erg?

 

Als er sprake is van een zachte deadline, ook wel aangeduid als 'timely', kunnen er consequenties verbonden zijn aan het later inleveren. Raadpleeg hiervoor de informatie van het betreffende vak.

NB: Zorg ervoor dat je bij de definitieve, harde deadline niet te laat bent. Daarna is inleveren namelijk technisch niet meer mogelijk!

 

 

 

Wanneer komen de cijfers in OSIRIS?

 

Pas als we het werk van alle studenten hebben nagekeken, gaan de cijfers naar OSIRIS. Dit gebeurt binnen de gestelde nakijktermijn van 20 werkdagen. Je kunt is sommige gevallen je beoordeling al eerder zien via deze website. Gebruik daarvoor de link 'Bekijk je cijfers' links bovenaan.

 

 

 

Waarom heb ik het cijfer wat ik gekregen heb?

Hoe kom ik achter m'n cijfer?

 

Je kunt de beoordeling, inclusief commentaar en beoordelingscriteria via infoBase opvragen. Gebruik daarvoor de link 'Bekijk je cijfers' links bovenaan. Als het werk door een van de docenten beoordeeld is, staat het direct in infoBase. Het kan enige tijd duren voordat het definitieve cijfer ook in OSIRIS verschijnt.

 

 

 

Algemeen

 

Software op eigen Laptop of PC installeren

De meeste software is voor studenten in een speciale studentenversie beschikbaar. Het hangt per pakket af van hoe en waar het aangeboden wordt. Een deel kun je direct bij leveranciers downloaden, een deel gaat via een licentie van de TU Delft.

Kijk voor meer informatie op de Software pagina op de website van @Hok.

 

 

 

Wat voor PC/Laptop heb ik nodig voor Bouwkunde?

 

@Hok heeft een speciale reeks pagina's over dit onderwerp. Mocht je specifieke vragen hebben met betrekking tot ons onderwijs die @Hok niet kan beantwoorden, neem dan even per mail contact met ons op.

@Hok Hardware Advice for students of the Faculty of Architecture.

 

 

 

Maya Algemeen

 

Op de pagina Maya Troubleshooting in de TOI-pedia is het antwoord op veel voorkomende problemen in Maya te vinden, zoals:

 

Optie Maya Vector of Mental Ray staat niet in m'n Render Settings

Maya bestanden uit nieuwere versies van maya openen

 

 

CONTACT

 

 

Telnr +3127892136

 

Room 01+.West.040

 

Faculty of Architecture and the

Built Environment

 

Building 8

 

Julianalaan 134

 

2628 BL Delft