BK2OV2

DESIGN INFORMATICS

Introductie

Inleiding :

 

Modelstudie 2D/3D introduceert de informatica bij overdrachtstechnieken en is een vervolg van het moduul OV1. Modelstudie is samen met Vormstudie en Handtekenen een onderdeel van Overdracht en Vorm 2 - Structuur en Detail met als overkoepelend thema vorm en visualisatie.

Aan de hand van een ontwerp opgave voor een eengezinswoning leer je de computer te gebruiken tijdens een ontwerp project.

Aan het einde van het moduul ben je in staat een voorlopig ontwerp te modelleren, ontwerpen en visualiseren met behulp van de computer. Hiervoor wordt gewerkt met Autodesk Revit. Dit is een BIM-software. BIM staat voor Building Information Modeling, hetgeen kort gezegd betekent dat alle informatie die nodig is om een gebouw te ontwerpen en te bouwen in een enkel computermodel staat.

 

 

 

 

BK2OV2: Concept :

 

 

Belangrijk: in het handboek BK2OV2 staat alle informatie vermeld. Print deze uit en neem hem mee naar de lessen.

 

Het ontwerpen van gebouw begint met het vormen van een concept, vervolgens wordt dit concept steeds verder uitgewerkt, door middel van verschillende technieken. Naast het schetsen en fysieke vormstudie, is er tegenwoordig een steeds grotere rol weggelegd voor het ontwerpen met behulp van een computer.

Het tekenen in een computer kan verschillende vormen aannemen, van virtuele vormstudie tot het genereren van bestektekeningen in de eindfase van een ontwikkelingsproject. In de module vormstudie wordt er een systematisch proces gehandhaafd met als doel de kennismaking van het tekenen in de computer en de integratie van Building Information Modelling (BIM).

 

Het doel van de oefening is kennismaking en ervaring met het werken en tekenen in en met de computer. Het systematisch opzetten van tekeningen en de onderlinge relaties tussen gebouwdelen leren kennen.

 

Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vooropgezette opdracht om een kopwoning te ontwerpen in een rij huizen. Het inperken van de mogelijkheden is meegenomen om de uitdaging te richten op het leren kennen van het tekenprogramma Revit.

 

De module modelstudie wordt gegeven aan de hand van 4 verschillende thema’s, opeenvolgend; structuur, ontmoeting, uitwerking en detail.

Deze modules zullen allen 2 weken in beslag nemen en met het doorlopen van deze thema’s werkt de student vanuit een grove opzet van het ontwerp toe naar een wel gedocumenteerd en compleet eindmodel.

 

Het uitwerken in de computer vertoont om punten erg veel overeenkomsten met het uitwerken op papier. Er wordt gewerkt van grof naar fijn en dit houdt ook in dat er delen van het ontwerp gedurende het proces opnieuw getekend worden, wanneer de student de korrelgrootte aanpast en gaat kijken naar de intrinsieke delen van het ontwerp.

Het ontwerpen in de computer is een iteratief proces, dit houdt in dat er in het proces relatief vaak wordt teruggekeken naar de bestaande tekeningen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en waar nodig worden deze aangepast.

 

 

 

 

 

De BK2OV2

                  Organisatie van het vak

 

         Opdracht en samenhang

 

 • De workshops voor Modelstudie 2D/3D van "Overdrachtstechnieken 2" (BK2OV2) worden verzorgd door de leerstoel Technisch Ontwerp & Informatica. Tijdens deze workshops werk je aan 1 opdracht: het ontwerpen en uitwerken van een eengezinswoning met behulp van de computer. Hiervoor ga je aan de slag met Autodesk Revit.

 

           Werkvorm en studielast - aanwezigheidsplicht

 

 •  Er zijn 7 workshops van 2 uur in groepen van ongeveer 11 studenten. Voor deze bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

 

 • Er zijn 2 colleges van ongeveer een uur (week 1 en week 6).
  • College (geheel OV2)                              6 uur
  • Introductie workshop (geheel OV2)  4 uur
  • Workshop (Modelstudie)                     14 uur
  • Zelfstudie (Modelstudie)                      28 uur

 

 • Tijdens de workshop krijg je feedback op de voortgang en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ondertussen kun je verder werken aan de opdracht. Daarnaast is er ruimte voor een korte instructie met betrekking tot de stof.

 

 • N.B.: Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat je de leerstof voor aanvang van de workshop hebt doorgenomen, zodat de beschikbare tijd van de workshop effectief kan worden besteed.

 

             Kwartaalindeling

 

 • Het vak BK2OV2 begint op dinsdag week 1 met een aantal lezingen in de ochtend en een introductie workshop. Deze dag is voor alle studenten en alledrie de onderdelen (Vormstudie, Tekenstudie en Modelstudie) komen aan bod. Daarna word de groep in tweeën gedeeld en heb je steeds op donderdag of dinsdag een workshop van 2 uur voor Modelstudie. In week 5 en week 10 is er rekening gehouden met de tentamens voor andere vakken. Week 8 is er alleen zelfstudie.

 

 •  Een overzicht van de opbouw van het workshops,                 thematiek en verdeling van de activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Als je een Apple computer hebt, moet je Windows installeren. Een deel van de programma's is namelijk alleen beschikbaar voor Windows. Als je vragen hebt hoe je dat het beste kunt aanpakken, ga dan langs bij @HOK. Student ICT Support voor advies.

 

 • Mocht je vragen hebben over het installeren van software of problemen hebben met je laptop ga dan langs bij @HOK. Student ICT Support voor advies.

 

 • Er is een handboek gemaakt voor dit vak. Deze kan je op deze site downloaden. Zorg dat je uitgeprint mee neemt naar de workshops.

 

Docenten

E-MAIL

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

De opdracht

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Inleveren

Downloads and links

BK2OV2: Week 1

 

Introductie:

 

Het rijtjeshuis

 

‘Het in Nederland veelvuldig gebouwde rijtjeshuis is gebaseerd op het principe

van herhaling van dezelfde wooneenheid in een aaneengesloten bouwvolume, de rij of strook. Het vond voor het eerst op grote schaal toepassing tijdens de negentiendeeeuwse industrialisatie, om in korte tijd een groot aantal goedkope arbeiderswoningen te realiseren. De drijvende krachten hierachter waren vooral de lage bouwkosten, niet zozeer de woonkwaliteit van de bewoners. Dat het ook heden ten dage nog een populair woningtype is, dankt het aan het feit dat het de economische voordelen van seriematige woningbouw combineert met een grondgebonden situatie; voor relatief weinig geld woont men in een huis, vaak met tuin, op de begane grond.

Als gevolg van de seriematige schakeling deelt het rijtjeshuis beide zijwanden met naastgelegen woningen en kent het een tweezijdig tegenoverliggende oriëntatie. Vaak heeft het aan voor- en/of achterzijde een buitenruimte, waarbij die aan de voorzijde tevens dienstdoet als buffer tussen straat en woning.

Hoe smaller de woning, des te meer woningen er in een rij passen. Dit gaat ten koste van de gevellengte en beperkt daarmee de indelingsmogelijkheden van de woning. De entree is meestal aan de zijkant gesitueerd, om zo veel mogelijk ruimte aan de voorgevel vrij te houden. Woningen kunnen gelijkgeschakeld of twee aan twee gespiegeld in de rij voorkomen, waarbij in het laatste geval steeds twee entrees naast elkaar liggen.

Als nadelen van het rijtjeshuis kunnen worden genoemd een verlies van individuele herkenbaarheid bij een te eenzijdige repetitie; ook kan een gebrek aan privacy ontstaan, doordat de woningen of buitenruimten te veel bloot staan aan de straat of directe omwonenden. Beide nadelen zijn door ontwerpingrepen goed op te lossen.’(Leupen et al., 2008, pp 130)

 

In de loop der jaren zijn er vele varianten bedacht op basis van het principe van het rijtjeshuis. In het boek ‘Het rijtjeshuis’ van Hulsman & Kramer uit 2013 wordt een mooi overzicht gegeven van de ontwikkeling van rijtjeshuizen sinds de zestiende eeuw. Hierin is duidelijk te zien dat zowel vorm en materialisatie flink kunnen variëren.

 

Daarnaast is er ook flink geëxperimenteerd met plattegronden, waarvan de doorzonwoning misschien wel de bekendste is. Maar en zijn vele ander varianten geweest met L-vormige woonkamers, split-level, Z-woning en vele variaties hierop.

 

Hoewel er meerdere voorbeelden zijn van hoek-/kopwoningen die simpelweg een tussenwoning zijn waarbij aan één zijde een extra buitengevel is gemaakt, soms met een extra raam opening. Zijn er ook veel voorbeelden waarbij de hoek-/kopwoning anders is dan de tussenwoningen. Bij het ontwerp Kiefhoek van J.J.P. Oud in Rotterdam uit 1925 is er bij de kopwoning op de verdieping ineens een balkon die het einde van het bouwblok op een subtiele manier accentueert. Er zijn ook voorbeelden waarbij de hoek-/kopwoning zich volledig afzondert van de tussenwoningen door de ingang van de woning in de kopgevel te situeren.

 

Voor modelstudie vragen we je een ontwerp te maken voor de hoek-/kopwoning van een bouwblok met rijtjeshuizen.

 

 

 

 

De opgave:

 

Introductie:

 

De eerste workshop staat in het teken van vorm. Er zijn een viertal template-bestanden beschikbaar van een rijtje eengezinswoningen. Je kiest één van de vier en deze dient als basis voor je ontwerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rijtjes eengezinswoningen zijn nog niet af, aan jou de vraag om een interessante woning op de kop van het rijtje te realiseren. Tijdens deze eerste workshop beperken we ons tot de 3-dimensionale vorm van het volume, ofwel een vormstudie in de computer. Het bestemmingsplan is vrij beperkend, maar laat toch een aantal mogelijkheden vrij om de hoekwoning wat te accentueren:

 

 • De hoekwoning mag aan de straatzijde eventueel 300mm over de rooilijn steken;

 

 • Er mag een aanbouw worden geplaatst aan de zij- en/of achterzijde van de woning met een maximaal oppervlak van 18m2 mits deze tenminste 5000mm achter de rooilijn wordt geplaatst, en de goothoogte van deze aanbouw mag maximaal 3000mm zijn;

 

 • Bij de hoekwoning mag de maximale bouwhoogte van 10000mm met maximaal 10% worden overschreden.

 

 

 

De opdracht:

 

De inlever opgave van deze week bestaat uit 1 model.

 

Uiterlijk 3 werkdagen na de workshop lever je jouw massamodel in. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

 • Het Revit-model van jouw ontwerp

 

Zet voor deze week het ontwerp welk je op de introductiedag van vormstudie hebt gemaakt, als vorm in revit. Hiervoor dient in eerste instantie een massa-model opzet te worden gebruikt. Zorg ervoor dat je de indeling van het document goed op orde hebt, dit neemt een boel ergernis weg op een later tijdstip in de module.

 

 

 

Beoordelingscriteria:

 

De beoordeling van het model wordt gebaseerd op een aantal punten:

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je met behulp van de computer een ontwerp in de vorm van een massamodel kunt maken.
 • De kwaliteit en volledigheid van de gevraagde producten.

 

 

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

 

 

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Inleiding BK3OV3

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 1

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

 

Verplichte lesstof:

 

• Revit: What is Revit

• Revit: Getting started with Revit

• Revit: Simple mass modeling in Revit

 

 

 

Downloads:    (if you use  a Chrome browser - right click on link and select save link as)

Handboek

Locatie 3D (Revit2016)

Locatie 3D (Revit2017)

• Revit downloaden via students.autodesk.com,mbv de @HOK-installatiehandleiding

 

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

• Deadline voor het inleveren van de week opgave is 26-02-2017 (24.00)

 

 

BK2OV2: Week 2 – Opzet in elementen

 

Introductie:

 

De tweede workshop staat in het teken van de woningplattegrond. Het massamodel van de eerste workshop gebruiken we als basis voor de woningplattegrond. De vlakken van het volume zetten we om naar gevels en daken. We plaatsen vloeren in het volume. En tot slot gaan we de verschillende ruimtes definiëren door binnenwanden te plaatsen.

 

Het Programma van Eisen voor de woning bevat tenminste:

- Een entree met daarin ruimte voor een toilet en een meterkast;

- Een woonkamer;

- Een keuken, al dan niet in open verbinding met de woonkamer;

- Tenminste 3 slaapkamers;

- Een badkamer;

- Een technische ruimte voor CV- en WTW-installatie.

 

Kijk in de BK2OV2 appendix 2 - Plattegronden voor voorbeeld plattegronden en inspiratie. Voor afmetingen en oppervlaktes kun je veel informatie vinden in ‘De menselijke maat; een studie over de relatie tussen gebruiksmaten en menselijke afmetingen, bewegingen en handelingen.’ (digitaal beschikbaar via http://repository.tudelft.nl/)

 

 

 

 

 

 

De opdracht:

 

Voor de opdracht van deze week bestaat uit 1 model.

 

 • Uiterlijk 3 werkdagen na de workshop lever je jouw model met de woningplattegrond in. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

De beoordeling van het model wordt gebaseerd op een aantal punten:

 

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je van een massamodel de stap kan maken naar plattegronden en doorsneden.
 • De kwaliteit en volledigheid van de gevraagde producten.

 

 

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 2

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

Verplichte lesstof:

 

• Revit modelling: Walls, Floors & Roofs

 

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

• Deadline voor het inleveren van de week opgave is 05-03-2017 (24.00)

 

 

BK2OV2: Week 3 – Families & Trappen

 

Introductie:

 

De derde workshop staat in het teken van openingen in de gevel en de binnenwanden. We maken in eerste instantie alleen de opening. Zonder kozijn, glas en/of deur. Dit doen we door een Family aan te maken die een parametrisch gat maakt in een muur. Met parametrisch bedoelen we dat de Family parameters of variabelen heeft die we kunnen aanpassen. In dit geval zijn dat de breedte en de hoogte van de opening, en de hoogte van de onderkant van de opening ten opzichte van de vloer.

De gevelopeningen voor gebruiksruimtes in een woonhuis (zoals woonkamer, slaapkamer, keuken) moet volgens het bouwbesluit aan een aantal voorwaarden voldoen. Je zou daarvoor de volgende vuistregel kunnen hanteren: het oppervlak van de gevelopeningen voor een gebruiksruimte zijn tenminste 10% van het vloeroppervlak van de gebruiksruimte.

 

Om het hoogteverschil tussen de verschillende verdiepingen te overbruggen zijn er trappen nodig. We plaatsen deze trappen netjes in ons model en zorgen dat ze netjes aansluiten aan de vloer. Ook trappen moeten aan een aantal eisen voldoen.

Onder andere de volgende:

 

- Min. breedte van een trap 0,8m

- Min. vrije hoogte boven een trap 2,3m

- Min. aantrede 0,22m

- Max. hoogte optrede 0,188m

- Min. neus 0,01m

 

Wanneer de openingen en trappen zijn geplaatst, kunnen we met behulp van Virtual Reality de ruimte ervaren. Op een eenvoudige manier maken we een ruimtelijk plaatje van het ontwerp welke we vervolgens met een Google Cardboard en een telefoon kunnen bekijken. Op deze manier waan je je in je eigen ontwerp.

 

 

 

 

 

 

De opdracht:

 

Uiterlijk 3 werkdagen na de workshop lever je jouw model met de wandopeningen in en jouw Family van de opening. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

 • Het Revit-model van jouw ontwerp met daarin de openingen en trap(pen)
 • Het Family-model van jouw wandopening

 

 

 

Beoordelingscriteria:

 

De beoordeling van de poducten wordt gebaseerd op een aantal punten:

 

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je een parametrische Family toepast in een model.
 • De kwaliteit en volledigheid van de gevraagde producten.

 

Deze week pas je de gevel- en vloeropeningen in je model in. Ook zorg je voor het inpassen van de verticale verplaatsingselementen. Wanneer mogelijk kun je deze checken mbv een Cardboard. Hiervoor zullen wij enkele exemplaren meenemen.

 

 

 

 

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 3

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

 

 

Verplichte lesstof:

 

Creating Families in Revit Part 1

Creating stairs in Revit

Revit to Google Cardboard VR

 

 

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

• Deadline voor het inleveren van de week opgave is 12-03-2017 (24.00)

 

 

BK2OV2: Week 4 – Ontmoeting

 

Introductie:

 

De vierde workshop staat in het teken van het afronden van het schetsontwerp. Dit betekent dat we de wandopeningen invullen met kozijnen, glas en deuren. We doen dit nog steeds schetsmatig, dus zonder al te veel detail (zie plaatje hiernaast). Om flexibel te blijven in een later stadium werken we met ‘nested Families’, dit betekent dat we Families in Families laden. Zoek op internet een kozijn detail dat als basis dient voor jouw kozijn.

 

Daarnaast doen we een duidelijke uitspraak over hoe gevel en dak elkaar ontmoeten. Liggen ze in hetzelfde vlak, steekt het dak over of steekt juist de muur boven de dakrand door? Nog niet in detail, maar wel de basis principes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld met mogelijke aansluitingen voor een schuin dak en een buitenmuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot, organiseren we onze plattegronden, doorsneden, en gevelaanzichten. We doen dit in schaal 1:100 en plaatsen deze op een sheet conform de richtlijnen zoals die op de website over het bouwtechnisch tekenen vermeld staan en maken daar vervolgens een pdf-bestand van door het te printen naar een pdf-printer.

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht:

 

Uiterlijk 3 werkdagen na de workshop lever je jouw schetsontwerp in. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

 • Het Revit-model van jouw ontwerp met daarin de kozijnen en de sheet
 • Het Family-model van jouw wandopening
 • Het Family-model van jouw kozijnprofiel
 • Het Family-model van jouw kozijn invulling (glas of deur)
 • Het pdf-bestand van jouw geprinte sheet met daarop plaategronden, doorsnedes, een aanzichten in schaal 1:100

 

Voor deze week ga je verder met het invullen van de gevelopeningen. Hiervoor is het toegestaan om referentiemateriaal te gebruiken. LET OP dat je in dat geval een versimpelde weergave van de opbouw gebruikt om de nested families hun opbouw te geven. Het is niet de bedoeling dat er erg ingewikkelde details worden weergegeven, hiervoor wordt ook geen extra credit voor gegeven. Houd het simpel.

 

 

Beoordelingscriteria:

 

De beoordeling van de poducten wordt gebaseerd op een aantal punten:

 

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je een nested Familie toepast in een model.
 • Het pdf-bestand dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je vanuit een digitaal model traditionele technische tekeningen genereerd.

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 4

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

 

 

Verplichte lesstof:

 

 

Over technisch tekenen:

 

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

• Deadline voor het inleveren van de week opgave is 19-03-2017 (24.00)

 

 

BK2OV2: Week 5 – Uitwerking

 

Introductie:

 

De vijfde workshop staat in het teken van het materialiseren. De wanden, vloeren en daken zijn over het algemeen samengesteld uit meerdere lagen van verschillende materialen. In een technische uitwerking is het van belang dat deze materialen bekend zijn en in tekeningen zichtbaar. Door de type properties aan te passen kun je deze gelaagde opbouw bepalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens is het belangrijk dat de verschillende lagen van vloer wand en dak op een correcte manier op elkaar aansluiten. Hiervoor duiken we het detail van de aansluiting in en zorgen we dat constructieve delen, isolatie en afwerking netjes op elkaar aansluiten. Dit laat je zien in een 1:20 doorsnede van de gevel en deze voeg je toe aan je sheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht:

 

Uiterlijk 3 werkdagen na de workshop lever je jouw model in. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

 • Het Revit-model van jouw ontwerp met daarin de sheet aangevuld met een 1:20 doorsnede

 

 

Let bij het maken van de sheets op een logische lay-out. Houd het netjes en zorg ervoor dat gerelateerde informatie gegroepeerd is.

 

 

Beoordelingscriteria:

 

De beoordeling van de producten wordt gebaseerd op een aantal punten:

 

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je type properties toepast in een model.
 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je verschillende schaalniveaus toepast in een model.
 • De kwaliteit en volledigheid van de gevraagde producten.

 

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 5

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

 

 

Verplichte lesstof:

 

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

• Deadline voor het inleveren van de week opgave is 26-03-2017 (24.00)

 

 

BK2OV2: Week 6 – Uitwerking

 

Introductie:

 

De zesde workshop staat in het teken van het detail. Rondom een kozijn zijn er nog aardig wat aanverwante zaken zoals waterslagen, lateien, spouwlatten, vensterbanken, etc.. Een aantal van deze elementen worden driedimensionaal weergegeven, maar een aantal andere zoals bijvoorbeeld loodslabben niet. Deze worden als tweedimensionale informatie toegevoegd aan een detail view. Omdat deze informatie bij het kozijn hoort, koppelen we deze informatie aan de Family van het kozijn. Vervolgens maken we een 1:5 detail van een kozijn aansluiting in de wand en plaatsen deze op de sheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sommige gevallen is het nodig om informatie in bijvoorbeeld een plattegrond, doorsnede, gevel of detail anders weer te geven dan automatisch door Revit wordt gegenereerd. Dit kunnen we oplossen door in de betreffende view tweedimensionale informatie toe te voegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht:

 

Uiterlijk 8 werkdagen na de workshop lever je jouw model in. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

 • Het Revit-model van jouw ontwerp met daarin de sheet aangevuld met een 1:5 detail
 • Het Family-model van jouw wandopening
 • Het Family-model van jouw kozijnprofiel
 • Het Family-model van jouw kozijn invulling (glas of deur)
 • Het Family-model van jouw waterslag
 • Het Family-model van jouw detail component

 

 

 

 

Beoordelingscriteria:

 

De beoordeling van de poducten wordt gebaseerd op een aantal punten:

 

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je tweedimensionale informatie toepast in een model.
 • De kwaliteit en volledigheid van de gevraagde producten.

 

 

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 6

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

 

 

Verplichte lesstof:

 

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

• Deadline voor het inleveren van de week opgave is 9-04-2017 (24.00)

 

 

BK2OV2: Week 6 – Uitwerking

 

Introductie:

 

De zevende workshop staat in het teken van het afronden van het voorlopig ontwerp. We geven alle ruimtes netjes een naam en berekenen de vierkante meters per ruimte en voor de hele woning. We maken vervolgens op onze sheet een nette presentatie van ons plan met plattegronden, aanzichten, doorsnedes, principe detail en 3D views. Deze printen we tot slot als een pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht:

 

Uiterlijk dinsdag week 10 lever je jouw model in. Dit doe je online via onze website onder het kopje inleveren. Je levert daar het volgende in:

 

 • Het Revit-model van jouw ontwerp met daarin de sheet met de presentatie
 • Het pdf-bestand van jouw presentatie

 

 

Beoordelingscriteria:

 

De beoordeling van de poducten wordt gebaseerd op een aantal punten:

 

 • Het model dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je tweedimensionale informatie toepast in een model.
 • Het pdf-bestand dient duidelijk te maken dat je begrepen hebt hoe je vanuit een digitaal model een presentatie maakt.
 • De kwaliteit en volledigheid van de gevraagde producten.

 

 

Digital Conduct:

 

Dit zijn digitale tekenconventies en regels die als goed gebruik worden gezien wanneer men werkt in een digitale omgeving. Als deze worden genegeerd heeft dat negatieve invloed op je cijfer.

 

• Model: gebruik lagen en groepen met logische naamgeving tijdens het ontwerpen. Zorg dat alle geometrie netjes op elkaar aansluit en controleer of eventuele rechte lijnen en vlakken ook daadwerkelijk recht en vlak zijn.  Voordat je het model inlevert, wis alle overbodige informatie en geometrie.

 

• Sheets: er zijn templates aanwezig in Revit welk gebruikt dienen te worden voor het inlevere. De lay-out van de sheet dient overzichtelijk, geordend en logisch te zijn. Het aantal, de organisatie en grootte van de plaatjes mag gewijzigd worden, tenzij anders vermeldt in de wekelijkse opdracht.

 

• Naamgeving bestanden: vergelijkbaar met de praktijk leren we je om een systematische naamgeving voor je bestanden te hanteren. Alle in te leveren revit bestanden worden gelabeld met het vak, de inlever-week en het studentennummer (OV2_wk1_1234567). Alle in te leveren .pdf-bestanden worden op dezelfde manier gelabeld inclusief de afmeting A3 na de inlever-week (OV2_wk1_A3_1234567). In het geval dat er meerdere A3 pagina’s zijn om in te leveren voeg je ze samen tot 1 bestand.

 

• Back-ups: zorg dat elke week gestart wordt met een nieuwe versie van je bestand zodat je het afsluitende bestand van de vorige week onaangetast behoud. Dit is belangrijk in verband met het terughalen van eerdere versies van het ontwerp. Bovendien garandeert het maken van extra back-ups voor een uitweg in het geval dat er een file corrupt raakt. Zorg dat er te allen tijde een extra kopie bestaat van alle bestanden gedurende het vak, ter voorkoming van het verliezen van al je werk in het geval van een computer crash.

 

Lezingen:

 

• Mark van Erk: Opgave  & Inleveren Week 6

 

 

 

Online Lesmateriaal:

 

• BK2OV2: TOIpedia hoofdpagina

                  Hier zijn alle uitlegpagina’s voor het vak BK2OV2-Modelstudie te vinden.

 

 

 

 

Verplichte lesstof:

 

 

Inleveren:

 

Inleveren doe je via het tabblad Inleveren op deze webpagina.

•Deadline voor het inleveren van de week opgave is 18-04-2017 (24.00)

 

 

Inleveren:

 

De week opgave staat uitgebreid omschreven  in het overeenkomstige tabblad

Week 1       -       Week opgave         -     26-2-2017  (24.00)

Week 2       -       Week opgave         -     5-3-2017   (24.00)

Week 3      -       Week opgave         -     12-3-2017   (24.00)

Week 4      -       Week opgave         -     19-3-2017   (24.00)

Week 5     -       Week opgave         -     26-3-2017   (24.00)

Week 6   -        Week opgave         -      9-4-2017   (24.00)

Week 7  -        Week opgave         -      18-4-2017   (24.00)

Extra inleverbestanden                 -      18-4-2017   (24.00)

Downloads:    (if you use  a Chrome browser - right click on link and select save link as)

Handboek

Locatie 3D (Revit2016)

Locatie 3D (Revit2017)

• Revit downloaden via students.autodesk.com,mbv de @HOK-installatiehandleiding

CONTACT

 

 

Telnr +3127892136

 

Room 01+.West.040

 

Faculty of Architecture and the

Built Environment

 

Building 8

 

Julianalaan 134

 

2628 BL Delft