BK2OV2

DESIGN INFORMATICS

Introductie

Inleiding :

 

Modelstudie 2D/3D introduceert de informatica bij overdrachtstechnieken en is een vervolg van het moduul OV1. Modelstudie is samen met Vormstudie en Handtekenen een onderdeel van Overdracht en Vorm 2 - Structuur en Detail met als overkoepelend thema vorm en visualisatie.

Aan de hand van een ontwerp opgave voor een eengezinswoning leer je de computer te gebruiken tijdens een ontwerp project.

Aan het einde van het moduul ben je in staat een voorlopig ontwerp te modelleren, ontwerpen en visualiseren met behulp van de computer. Hiervoor wordt gewerkt met Autodesk Revit. Dit is een BIM-software. BIM staat voor Building Information Modeling, hetgeen kort gezegd betekent dat alle informatie die nodig is om een gebouw te ontwerpen en te bouwen in een enkel computermodel staat.

 

 

 

 

BK2OV2: Concept :

 

 

Belangrijk: in het handboek BK2OV2 staat alle informatie vermeld. Print deze uit en neem hem mee naar de lessen.

 

Het ontwerpen van gebouw begint met het vormen van een concept, vervolgens wordt dit concept steeds verder uitgewerkt, door middel van verschillende technieken. Naast het schetsen en fysieke vormstudie, is er tegenwoordig een steeds grotere rol weggelegd voor het ontwerpen met behulp van een computer.

Het tekenen in een computer kan verschillende vormen aannemen, van virtuele vormstudie tot het genereren van bestektekeningen in de eindfase van een ontwikkelingsproject. In de module vormstudie wordt er een systematisch proces gehandhaafd met als doel de kennismaking van het tekenen in de computer en de integratie van Building Information Modelling (BIM).

 

Het doel van de oefening is kennismaking en ervaring met het werken en tekenen in en met de computer. Het systematisch opzetten van tekeningen en de onderlinge relaties tussen gebouwdelen leren kennen.

 

Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vooropgezette opdracht om een kopwoning te ontwerpen in een rij huizen. Het inperken van de mogelijkheden is meegenomen om de uitdaging te richten op het leren kennen van het tekenprogramma Revit.

 

De module modelstudie wordt gegeven aan de hand van 4 verschillende thema’s, opeenvolgend; structuur, ontmoeting, uitwerking en detail.

Deze modules zullen allen 2 weken in beslag nemen en met het doorlopen van deze thema’s werkt de student vanuit een grove opzet van het ontwerp toe naar een wel gedocumenteerd en compleet eindmodel.

 

Het uitwerken in de computer vertoont om punten erg veel overeenkomsten met het uitwerken op papier. Er wordt gewerkt van grof naar fijn en dit houdt ook in dat er delen van het ontwerp gedurende het proces opnieuw getekend worden, wanneer de student de korrelgrootte aanpast en gaat kijken naar de intrinsieke delen van het ontwerp.

Het ontwerpen in de computer is een iteratief proces, dit houdt in dat er in het proces relatief vaak wordt teruggekeken naar de bestaande tekeningen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en waar nodig worden deze aangepast.

 

 

De Brightspace site: https://brightspace.tudelft.nl/d2l/home/65963

 

 

De BK2OV2

CONTACT

 

 

Telnr +3127892136

 

Room 01+.West.040

 

Faculty of Architecture and the

Built Environment

 

Building 8

 

Julianalaan 134

 

2628 BL Delft